Условия за ползване

Моля внимателно прочетете тези условия, преди да използвате този уеб сайт!
Ако използвате този уеб сайт се счита, че приемате и сте съгласни с тези условия. Ако НЕ ПРИЕМАТЕ тези условия, моля не използвайте този уеб сайт ! Настоящият документ съдържа Общите условия, съгласно които предоставяме Услуги на потребителите си посредством нашия Интернет магазин.
Тези условия обвързват всички потребители. Със зареждането на изградените хипер-връзки, разположени на сървъра на който е разположена нашата интерент страница, или чрез заплащане ползването на платени услуги предлагани от него Потребителя се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.
Идентифициране на Потребителя с цел възпроизвеждане на изявлението му за приемане на Общите условия се извършва чрез съхранените в лог-файловете на нашия сървър IP адрес на потребител, както и всяка друга информация.
Правила за използване на сайта ни (наричан по-долу "Доставчик"), като създател и собственик на настоящия интернет сайт ние ви даваме право да зареждате и разглеждате всички материали, които са публикувани в този Web сайт (наричан по-долу "Сайт") само за лична употреба с нетърговска цел, при условие че спазвате и се съобразявате с всички авторски права и съответните означения.
Не се разрешава материалите на този Сайт да се променят по никакъв начин, нито да бъдат копирани, публично разпространявани или раздавани за каквато и да било обществена или търговска цел. Употребата на публикуваните в този интернет сайт материали в други сайтове е забранена. Материалите на този Сайт са под закрилата на закона за Авторското право и сродните му права и всяка непозволена употреба може да бъде нарушение на авторско право, права върху търговски марки или други законови разпоредби.
 
Права и отговорности на страните
Материалите и услугите в този Сайт са ограничени само до посочените условия за тях без да се осигуряват каквито и да е гаранции вкл. търговски и целеви. Задълженията ни по отношение на продуктите и услугите, които се предлагат в този сайт се управляват от съответните споразумения с вносителите и/или дистрибуторите на предстаяните продукти и нищо в този Сайт не може да ги промени. Също така ние поемаме гаранция за актуалността, точността и целостта на публикуваните материали, или услугите на този Сайт. Ние имаме право по всяко време и без предупреждение на прави промени в публикуваните материали, услуги и цени. Някои от публикуваните материали може да бъдат остарели, или някои от публикуваните снимки може да са примерни, като ние не поемаме отговорност да ги актуализираме. Някоя от информацията публикувана в този Сайт е възможно да се отнася до продукти, услуги или програми, които не се предлагат и не са достъпни в момента. За повече информация за наличните продукти, или по други въпроси, можете да се свържете с нас чрез Формата за контакт.
 
Ограничение на отговорността
Ние и нашите доставчици, или трети лица не носят никаква отговорност при никакви обстоятелсва за каквито и да е щети вкл., но не само щети от пропуснати ползи, от загуба на информация или др. произтекли от употребата, невъзможността за употреба или резултатите от употребата на този Сайт, като това е независимо от съществуването или несъществуването на предупреждение спрямо нас за възможност да възникнат такива вреди. В случай, че в следствие на използването на този Сайт, или материали от него от ваша страна доведе до възникването на вреди, за които е необходим ремонт, сервизиране или поправка оборудване или информация ВИЕ поемате цялата отговорност и всички разходи свързани с отстраняването на нанесените вреди.
 
 
Препратки към други Web сайтове собственост на трети лица.
Наличните препратките от този Сайт към Web сайтове собственост на трети лица са предоставени единствено и само за ваше удобство. Ако използвате тези препратки, вие ще излезете от този сайт. Ние не контролираме сайтовете на тези лица и не поема никаква отговорност за никой от тях или тяхното съдържание. По този начин ние по никакъв начин не налагаме и не препоръчваме тези сайто на трети лица, нито информацията публикувана в тях. При посещението си в някои от тези сайтове, вие правите това изцяло на своя отговорност и на свой риск.
 
Промяна на цени на стоки
Ние имаме право да променяме цените по свое усмотрение и по всяко време, без да дължим предварително уведомяване на потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената която е била актуална по време на сключване на договора. При допуснати технически грешки в публикуването на сайта, ние имаме правото да откажем изпълнението на договора и не дължим обещетение по никакъв начин на потребителя, освен да възстанови сумите платени от потребителя, ако има такива.
 
Общи условия

Ние можем да променяме тези Условия по всяко време. През известен интервал от време ние ви препоръчваме да посещавате тази страница, за да преглеждате актуалните в момента Условия, защото те са обвързващи за вас.
 
Търговски марки
Всички изполвани имена, знаци и символи на продукти публикувани в този сайт са търговски марки или са защитени от автрорското право, които са притежание на техните собственици.
 
Права и задължения съгласно Закона за защита на потребителите.
Съгласно ЗЗП ние сме длъжни и Ви предоставяме след запитване от ваша страна следната информация:
1. Името и адреса ни;
2. Основните характеристики на стоките са изписани подробно в страницата за представяне на всеки продукт. Възможно е да има разлики между показаните снимкови материали и описанието на продукта, това което клиента получава е това което е описано в характеристиките и посочено като модел на съответната стока;
3. Цената на стоките е изписана с ВКЛ. ДДС на страниците за представяне на съответния продукт, освен в случаите, когато пред цената е изписано без ДДС;
4. Стойността на транспортните разходи за доставка НЕ СА ВКЛЮЧЕНИ в цената на стоките и за тях можете да се информирате в страницата Доставка и плащане;
5. Ние не налагаме никаква допълнителна стойност при използването на представените средства за комуникация с нас;
6. Начините за Доставка са описани подробно в Доставка и плащане;
 
Отказ от стоката
Вие като потребители имате право да се откажете от поръчаните стоки в срок от 7 работни дни от  получаване на стоката в случай, че тя не е използване, не е нарушавана цялоста на опаковката й и тя е във вида, в който е получена и условията по чл.55 от ЗЗП.
При констатация на дефектен продукт до 24ч. от получаването му и при ненарушен търговски вид на стоката и опаковката, ние се ангажираме той да бъде подменен с нов, съгласно гаранционните условия на съответната фирма производител, или да възстановим заплатените от Вас стойност на стоката, съгласно чл.55 от ЗЗП, считано от датата, на която Вие като потребители сте упражнили правото си на отказ.
След този срок, или при нарушаване на търговския вид, или опаковката на стоката, губите правото си да се откажете от закупената стока.
Всички транспортни (с изключение на случая описан в страницата  Доставка и плащане ) и другите разходи по получаване и връщане на стоката са за сметка на потребителя.
При несъответствие на стоката с характеристиките посочени в страницата доставчикът възстановява цялата платена от потребителя сума, включително и транспортните разходи платени от потребителя за придобиване на стоката съобразно чл. 59 ал.3 от ЗЗП и в срок от 7 работни дни от получаване на стоката и ненарушен търговски вид на стоката и опаковката.
При получаване на пратката трябва да проверите съдържанието на пакета за съответствия на стоката със заявката.
При нарушения във външния вид на стоката възникнали при транспорта, трябва да се обърнете към куриера за протокол за увредена пратка.