ПРОМОЦИИ

Комплект оригинални мастила от четирите основни цвята на водна основа за мастилено-струйни принтери.
ПРОМОЦИИТЕ СА ВАЛИДНИ ДО ИЗЧАРПВАНЕ НА СКЛАДОВИТЕ НАЛИЧНОСТИ