Подходяща за печат на висококачествени изображения от мастилено-струйни принтери.